GRAŻYNA PŁODOWSKA (1938). ŚWIADEK HISTORII

GRAŻYNA PŁODOWSKA (1938)
ŚWIADEK HISTORII