MARIANNA OSTROWSKA (1922). ŚWIADEK HISTORII

MARIANNA OSTROWSKA (1922)
ŚWIADEK HISTORII
FRAGMENTY RELACJI MÓWIONYCH
FRAGMENTY RELACJI MÓWIONYCH
IKONOGRAFIA ARCHIWALNA (6)
IKONOGRAFIA WSPÓŁCZESNA (5)
ZBIORY ŚWIADKA HISTORII
SZLOMO GOLDINER Z ŻONĄ MASZĄ (Z DOMU FERSZTMAN) URATOWANĄ PRZEZ RODZINĘ OSTROWSKICH