MARCELA OSOBIŃSKA (1931). ŚWIADEK HISTORII

MARCELA OSOBIŃSKA (1931)
ŚWIADEK HISTORII