IGNACY OLECH (1932). ŚWIADEK HISTORII

IGNACY OLECH (1932)
ŚWIADEK HISTORII