ALICJA OBUCHOWICZ (1933). ŚWIADEK HISTORII

ALICJA OBUCHOWICZ (1933)
ŚWIADEK HISTORII