EWA NOWOSZ (1945). ŚWIADEK HISTORII

EWA NOWOSZ (1945)
ŚWIADEK HISTORII
FRAGMENTY RELACJI MÓWIONYCH