ANNA NAWROT (1960). ŚWIADEK HISTORII

ANNA NAWROT (1960)
ŚWIADEK HISTORII
FRAGMENTY RELACJI MÓWIONYCH
IKONOGRAFIA ARCHIWALNA (6)
IKONOGRAFIA WSPÓŁCZESNA (1)
HASŁA W LEKSYKONIE (3)
ZBIORY ŚWIADKA HISTORII
WYSTAWA SIGRUN JAKUBASCHKE