HENRYK NN. ŚWIADEK HISTORII

HENRYK NN
ŚWIADEK HISTORII
IKONOGRAFIA ARCHIWALNA (7)
KALENDARIUM OŚRODKA (1)
ZBIORY ŚWIADKA HISTORII
ANNA LANGFUS (PRAWDOPODOBNIE W IZRAELU, 1963)