EWA MROZEK-RODZIK (1954). ŚWIADEK HISTORII

EWA MROZEK-RODZIK (1954)
ŚWIADEK HISTORII