MAŁGORZATA MITURA (1960). ŚWIADEK HISTORII

MAŁGORZATA MITURA (1960)
ŚWIADEK HISTORII