STEFANIA MIELNICZEK (1929). ŚWIADEK HISTORII

STEFANIA MIELNICZEK (1929)
ŚWIADEK HISTORII