EWA MICHOŃSKA (1959). ŚWIADEK HISTORII

EWA MICHOŃSKA (1959)
ŚWIADEK HISTORII
IKONOGRAFIA ARCHIWALNA (38)
ZBIORY ŚWIADKA HISTORII
WIEC WYBORCZY W CZĘSTOBOROWICACH W 1989 R.