EWA MICHOŃSKA (1959). ŚWIADEK HISTORII

EWA MICHOŃSKA (1959)
ŚWIADEK HISTORII
IKONOGRAFIA ARCHIWALNA (38)
ZBIORY ŚWIADKA HISTORII
KANDYDAT DO SEJMU TADEUSZ MAŃKA PODCZAS WIECU WYBORCZEGO W ZEMBORZYCACH