ZBIGNIEW MICHALSKI (1924). ŚWIADEK HISTORII

ZBIGNIEW MICHALSKI (1924)
ŚWIADEK HISTORII
FRAGMENTY RELACJI MÓWIONYCH