ZBIGNIEW MICHALSKI (1924-2011). ŚWIADEK HISTORII

ZBIGNIEW MICHALSKI (1924-2011)
ŚWIADEK HISTORII
FRAGMENTY RELACJI MÓWIONYCH