WANDA MICHALEWSKA (1920-2009). ŚWIADEK HISTORII

WANDA MICHALEWSKA (1920-2009)
ŚWIADEK HISTORII
IKONOGRAFIA WSPÓŁCZESNA (15)
KALENDARIUM OŚRODKA (1)