JOANNA MARGUL-WOJCIECHOWSKA (1951). ŚWIADEK HISTORII

JOANNA MARGUL-WOJCIECHOWSKA (1951)
ŚWIADEK HISTORII
FRAGMENTY RELACJI MÓWIONYCH
    IKONOGRAFIA ARCHIWALNA (56)