DANUTA MARCINEK (1939). ŚWIADEK HISTORII

DANUTA MARCINEK (1939)
ŚWIADEK HISTORII
FRAGMENTY RELACJI MÓWIONYCH
IKONOGRAFIA ARCHIWALNA (1)
IKONOGRAFIA WSPÓŁCZESNA (1)
MATERIAŁY DODATKOWE ZWIĄZANE ZE ŚWIADKIEM HISTORII