STANISŁAW MAŁECKI (1928). ŚWIADEK HISTORII

STANISŁAW MAŁECKI (1928)
ŚWIADEK HISTORII