C. M. (1920). ŚWIADEK HISTORII

C. M. (1920)
ŚWIADEK HISTORII
IKONOGRAFIA ARCHIWALNA (18)
IKONOGRAFIA WSPÓŁCZESNA (11)
BIBLIOTEKA (5)
ZBIORY ŚWIADKA HISTORII
"TEATR W BUDOWIE". WIDOK OD ULICY GROTTGERA