STANISŁAW LIPNIACKI (1921). ŚWIADEK HISTORII

STANISŁAW LIPNIACKI (1921)
ŚWIADEK HISTORII