KAZIMIERZ LACKOWSKI (1926). ŚWIADEK HISTORII

KAZIMIERZ LACKOWSKI (1926)
ŚWIADEK HISTORII