CZESŁAWA LACKOWSKA (1926). ŚWIADEK HISTORII

CZESŁAWA LACKOWSKA (1926)
ŚWIADEK HISTORII