KRZYSZTOF ANIN KUZKO (1956). ŚWIADEK HISTORII

KRZYSZTOF ANIN KUZKO (1956)
ŚWIADEK HISTORII