KAZIMIERA KUROPATWA (1928). ŚWIADEK HISTORII

KAZIMIERA KUROPATWA (1928)
ŚWIADEK HISTORII