HELENA KUŚMIERZAK (1930). ŚWIADEK HISTORII

HELENA KUŚMIERZAK (1930)
ŚWIADEK HISTORII