ZOFIA KRZYŻANOWSKA (1942). ŚWIADEK HISTORII

ZOFIA KRZYŻANOWSKA (1942)
ŚWIADEK HISTORII