TADEUSZ KRZĘCIEWSKI (1946). ŚWIADEK HISTORII

TADEUSZ KRZĘCIEWSKI (1946)
ŚWIADEK HISTORII