CZESŁAW KRÓL (1953). ŚWIADEK HISTORII

CZESŁAW KRÓL (1953)
ŚWIADEK HISTORII