KRYSTYNA KOZICKA (1931). ŚWIADEK HISTORII

KRYSTYNA KOZICKA (1931)
ŚWIADEK HISTORII