BOLESŁAW KOWALIK (1917). ŚWIADEK HISTORII

BOLESŁAW KOWALIK (1917)
ŚWIADEK HISTORII