BOLESŁAW KOTLIK (1925). ŚWIADEK HISTORII

BOLESŁAW KOTLIK (1925)
ŚWIADEK HISTORII