ZYGMUNT KOTER (1915). ŚWIADEK HISTORII

ZYGMUNT KOTER (1915)
ŚWIADEK HISTORII