IRENA KOROLKO (1927). ŚWIADEK HISTORII

IRENA KOROLKO (1927)
ŚWIADEK HISTORII
FRAGMENTY RELACJI MÓWIONYCH
IKONOGRAFIA ARCHIWALNA (9)
IKONOGRAFIA WSPÓŁCZESNA (4)
ZBIORY ŚWIADKA HISTORII
LUBLIN 1944, RUINY HOTELU VICTORIA, WIDOK OD ULICY KAPUCYŃSKIEJ