IRENA KOROLKO (1927). ŚWIADEK HISTORII

IRENA KOROLKO (1927)
ŚWIADEK HISTORII
FRAGMENTY RELACJI MÓWIONYCH
IKONOGRAFIA ARCHIWALNA (9)
IKONOGRAFIA WSPÓŁCZESNA (4)
ZBIORY ŚWIADKA HISTORII
LUBLIN 1944 R., WIDOK NA KAMIENICĘ PRZY ULICY KAPUCYŃSKIEJ 2