IRENA KOROLKO (1927). ŚWIADEK HISTORII

IRENA KOROLKO (1927)
ŚWIADEK HISTORII
FRAGMENTY RELACJI MÓWIONYCH
IKONOGRAFIA ARCHIWALNA (9)
IKONOGRAFIA WSPÓŁCZESNA (4)
ZBIORY ŚWIADKA HISTORII
LUBLIN 1944, TABLICA POŚWIĘCONA PAMIĘCI ZAMORDOWANYCH W WIĘZIENIU NA ZAMKU I MAJDANKU, UMIESZCZONA W MURZE OPOROWYM WZGÓRZA ZAMKOWEGO