JÓZEF KOŁODZIEJCZYK (1931). ŚWIADEK HISTORII

JÓZEF KOŁODZIEJCZYK (1931)
ŚWIADEK HISTORII