ZBIGNIEW KIERNICKI (1955). ŚWIADEK HISTORII

ZBIGNIEW KIERNICKI (1955)
ŚWIADEK HISTORII