MICHAŁ KASPRZAK (1951). ŚWIADEK HISTORII

MICHAŁ KASPRZAK (1951)
ŚWIADEK HISTORII
FRAGMENTY RELACJI MÓWIONYCH
FRAGMENTY RELACJI MÓWIONYCH
IKONOGRAFIA ARCHIWALNA (47)
IKONOGRAFIA WSPÓŁCZESNA (6)
BIBLIOTEKA (4)
HASŁA W LEKSYKONIE (3)
KALENDARIUM OŚRODKA (2)
ZBIORY ŚWIADKA HISTORII
WYBORY CZERWCOWE W 1989 ROKU NA TERENIE BUDOWY CHMIELNICKIEJ ELEKTROWNI ATOMOWEJ W NIETISZYNIE (ZSRR)