ZYGMUNT KARWACKI (1935). ŚWIADEK HISTORII

ZYGMUNT KARWACKI (1935)
ŚWIADEK HISTORII
IKONOGRAFIA WSPÓŁCZESNA (1)
HASŁA W LEKSYKONIE (3)