WITOLD KARPIŃSKI (1929). ŚWIADEK HISTORII

WITOLD KARPIŃSKI (1929)
ŚWIADEK HISTORII
FRAGMENTY RELACJI MÓWIONYCH