ZBIGNIEW KARKUSZEWSKI (1952). ŚWIADEK HISTORII

ZBIGNIEW KARKUSZEWSKI (1952)
ŚWIADEK HISTORII
FRAGMENTY RELACJI MÓWIONYCH