MIROSŁAW KARGOL (1966). ŚWIADEK HISTORII

MIROSŁAW KARGOL (1966)
ŚWIADEK HISTORII