JESZAJACHU KAPCAN (1923). ŚWIADEK HISTORII

JESZAJACHU KAPCAN (1923)
ŚWIADEK HISTORII