MARIA JURCZAK (1934). ŚWIADEK HISTORII

MARIA JURCZAK (1934)
ŚWIADEK HISTORII
IKONOGRAFIA ARCHIWALNA (2)
IKONOGRAFIA WSPÓŁCZESNA (1)