GRAŻYNA JARZĄB (1926). ŚWIADEK HISTORII

GRAŻYNA JARZĄB (1926)
ŚWIADEK HISTORII