ZOFIA JANUSZEK (1926). ŚWIADEK HISTORII

ZOFIA JANUSZEK (1926)
ŚWIADEK HISTORII