IRITH HASS (1931). ŚWIADEK HISTORII

IRITH HASS (1931)
ŚWIADEK HISTORII
FRAGMENTY RELACJI MÓWIONYCH
FRAGMENTY RELACJI MÓWIONYCH
IKONOGRAFIA ARCHIWALNA (9)
ZBIORY ŚWIADKA HISTORII
HELA GOLDBERG ZE SWOJĄ MATKĄ LEAH BLUMENSZTOK ORAZ CÓRKĄ EWĄ. ULICA KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE W LUBLINIE