IRITH HASS (1931). ŚWIADEK HISTORII

IRITH HASS (1931)
ŚWIADEK HISTORII
FRAGMENTY RELACJI MÓWIONYCH
FRAGMENTY RELACJI MÓWIONYCH
IKONOGRAFIA ARCHIWALNA (9)
ZBIORY ŚWIADKA HISTORII
HELA BLUMENSZTOK, UCZENNICA PRYWATNEGO GIMNAZJUM I LICEUM ŻEŃSKIEGO HELENY CZARNIECKIEJ W LUBLINIE