JULIA HARTWIG (1921). ŚWIADEK HISTORII

JULIA HARTWIG (1921)
ŚWIADEK HISTORII
FRAGMENTY RELACJI MÓWIONYCH
IKONOGRAFIA ARCHIWALNA (11)
IKONOGRAFIA WSPÓŁCZESNA (115)
BIBLIOTEKA (121)
HASŁA W LEKSYKONIE (10+)
KALENDARIUM OŚRODKA (10+)
MATERIAŁY DODATKOWE ZWIĄZANE ZE ŚWIADKIEM HISTORII