WIESLAW HALEJ (1958). ŚWIADEK HISTORII

WIESLAW HALEJ (1958)
ŚWIADEK HISTORII