MARTA GUZ (1923). ŚWIADEK HISTORII

MARTA GUZ (1923)
ŚWIADEK HISTORII
FRAGMENTY RELACJI MÓWIONYCH